გვერდი_ბანერი

ხედვა და მისია

ხედვა და მისია

ხედვა (1)
მისია 3

რესურსების დაზოგვა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მიწოდება.

მისია 2

წარმოების წინსვლა და ინოვაცია "made in China" "შექმნილ ჩინეთში".

მისია 1

ერთგულად ემსახუროთ და გააგრძელოთ მომხმარებლისთვის მაქსიმალური ღირებულების მოგება.